Yn achos pob hawliad am anafiadau personol, mae Dŵr Cymru’n gweithio gyda’r porth hawlio annibynnol a diduedd, InterRisk Solutions. Er mwyn ein galluogi i fynd i’r afael â’ch hawliad yn gyflym ac yn effeithiol, cliciwch ar y botwm ‘hawlio’ isod, a dilynwch y camau i hawlio. Pe byddai’n well gennych drafod eich hawliad ag un o ymgynghorwyr arbenigol InterRisk, croeso i chi gysylltu â ni ar ein Llinell Hawlio wrpasol ar gyfer Dŵr Cymru trwy ffonio 0333 666 0082.

Os ydych chi wedi cael damwain, ac nad chi oedd ar fai, yna gallwch gael yr iawndal rydych chi’n ei haeddu’n gynt ac yn haws gydag InterRisk. Dim ots pa mor ddifrifol yw’ch anaf, rydyn ni yma i helpu bob tro.

Hwyrach eich bod chi’n poeni beth mae pobl yn ei feddwl, pa mor hir y bydd y peth yn ei gymryd, neu gallai fod yn gas gennych feddwl am fynd i’r llys, ond peidiwch â phoeni dim, am fod ein porth hawlio yn y DU yn ffordd haws, cynt a gwell o hawlio am anaf.

Nod ein gwasanaeth hawlio chwim yw cael setliad cyflym, heb orfod mynd i’r llys, cyn i’r cyfreithwyr ddod yn rhan o’r peth. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw oedi, unrhyw waith papur, unrhyw gontractau nac unrhyw ffioedd i boeni amdanyn nhw – am fod ein gwasanaeth yn hollol rad ac am ddim.

I gychwyn, cliciwch y botwm ‘hawliwch nawr’.

WW_p286_p354

Menu Title